Zona 1

Barič

područje „Barič” ukupne povrišine 41ha 64a 40m²Zona 1 – područje „Barič” nalazi se na području koje se sa jedne strane prostire od Železničke ulice koja se nalazi u industrijskoj zoni Barič i koja је paralelna sa putem Beograd-Obrenovac do reke Save. Prostire se na dve katastarske opštine – Barič i Mislođin. Prilazi ovim lokacijama se vrše sa državnog puta drugog reda Beograd-Obrenovac.

Barič

Zona 2

Reva

područje „Reva” ukupne površine 56ha 67a 04m²
Zona 2 – područje „Reva” nalazi se na prostoru između Pančevačkog puta, reke Dunav i novoplanirane luke, na uvodnom severoistočnom pravcu. Pristup lokaciji je sa postojećeg Pančevačkog puta, reke Dunav i planirane saobraćajnice Severna tangenta.

Reva

Zone 1 i 2