Slobodna zona Beograd

Beograd, metropola na dve velike evropske reke i položajem koji povezuje istok, zapad, sever i jug Evrope, predstavlja čvorište na najkraćem putu od Evrope ka Aziji.

U tom smislu, Beograd sa svojim saobraćajnim potencijalima obezbeđuje izuzetnu komunikativnost kako u Srbiji tako i prema inostranstvu u bilo kom smeru i u svim vidovima transporta - Beograd je centar drumskog, vazdušnog, rečnog i železničkog saobraćaja, nalazi se na drumskim i železničkim koridorima 10 i 7 Beograd je, takođe, središte svih administrativno-finansijskih tela u Srbiji, sa izraženim kapacitetima obrazovanog i iskusnog kadra.

Privredno društvo za upravljanje Slobodnom zonom Beograda ''Slobodna zona Beograd 2015' d.o.o. formirano je da bi na opredeljenom području predviđenom za razvoj privrednih aktivnosti na teritoriji Grada Beograda, investitorima omogućilo olakšanu administraciju i pristup resursima potrebnim za poslovanje radi brze i efikasne realizacije njihovih investicionih, a nakon toga i redovnih poslovnih aktivnosti, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama, Zakonom o carini i drugim propisima.

Želeći da olakšamo i ubrzamo realizaciju projekata orijentisanih na izvozno poslovanje, investitorima su za sada u ponudi dve lokacije, sa idejom da se Slobodna zona Beograd i dalje razvija.