Zakonski okvir je predvideo fiskalne pogodnosti za investitore u okviru slobodne zone, kao što su:

Pogodnosti

*1

oslobađanje od plaćanja PDV-a na unos opreme, dobara i usluga u slobodnu zonu

*3

olakšane carinske procedure


*5

roba iz slobodne zone može privremeno da se iznese na ostali deo domaće teritorije ili unese u slobodnu zonu sa ostalog dela domaće teritorije radi oplemenjivanja (prerade, dorade, obrade, ugradnje, opravke, kontrole kvaliteta, marketinške prezentacije...) što pruža velike mogućnosti povezivanja sa domaćom privredom

*2

oslobađanje od plaćanja PDV-a na promet dobara i usluga u slobodnoj zoni i između korisnika dve slobodne zone

*4

uvoz i izvoz iz slobodne zone su potpuno slobodni, odnosno ne primenjuju se kvote, uvozne ili izvozne dozvole ili druga ograničenja spoljno-trgovinskog prometa

*6

Republika Srbija je obezbedila puno podsticaja za pokretanje proizvodnje i zapošljavanje što se odnosi i na slobodne zone, kao i izuzetno nizak porez na dobit

O prednostima poslovanja u Srbiji, pogodnostima za poslovanje u slobodnim zonama i o gradu Beogradu možete se informisati i na sledećim stranicama:

Razvojna agencija Srbije

Uprava za slobodne zone

Grad Beograd

Uprava Carina